คำถามที่พบบ่อย

อาจเกิดเนื่องจาก

  1. ทำแบบทดสอบคะแนนรวมของทั้ง 6 บท รวมกันแล้วไม่ผ่านตามเกณฑ์ ซึ่งทั้ง 6 บท มีข้อสอบรวม 18 ข้อ ต้องผ่านอย่างน้อย 15 ข้อ ข้อสอบแต่ละบทสามารถทำซ้ำได้ 3 ครั้ง
  1. ดูวิดีโอของแต่ละบท ไม่จบ (ถ้าดูให้จบจะขึ้นปุ่มสีเขียว)
  2. ดูวิดีโอแบบกระโดดข้าม

ต้องเริ่มลงเรียนหลักสูตรใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น แต่ต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล มาทาง inbox Page Facebook: www.facebook.com/thaiinjury เพื่อให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการเปิดระบบการเรียนใหม่อีกครั้ง หรือกดปุ่ม ลงทะเบียนเรียนใหม่ ที่แสดงในหน้าคอร์สเรียน เพื่อรีเซ็ตการตอบคำถามทั้งหมด

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

บุคลากรด้านสาธารณสุข และภาคส่วนต่างๆ ในทุกพื้นที่ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และเขต

6 บทหลัก 10 บทย่อย