คู่มือการใช้งาน

1

เข้าเว็บไซต์ https://e-learningdrowning.com/

2

ศึกษารายละเอียดหลักสูตร

3

ลงทะเบียน/ล็อคอิน

4

กรอกข้อมูลสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่

5

ลงทะเบียนหลักสูตรเพื่อเริ่มเรียน

สามารถคลิกเพื่อกลับไปดูสถานะการเรียนได้

6

การทำแบบทดสอบ เมื่อเริ่มทำแบบทดสอบเรียบร้อย

แล้ว ระบบจะแสดงผลการประเมินอัตโนมัติ

7

เมื่อกดปุ่ม สรุปผลการเรียน แล้วผ่านเกณฑ์การทดสอบผู้เรียนสามารถดาวน์โหลด 

Certificate ได้ด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ปุ่ม สรุปผลการเรียน และสามารถรีผลการเรียนได้ตลอดเวลาโดยกด สรุปผลการเรียน ซ้ำ

หากถ้าคุณผ่านตามเกณฑ์แล้วยังไม่มีปุ่มจบหลักสูตรให้กดที่ปุ่ม สรุปผลการเรียน เพื่อประมวลผลคะแนนอีกครั้ง