อื่นๆ

การช่วยเหลือคนตกน้ำ-จมน้ำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

จุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเด็ก (Child Injury) ภายในบ้าน

ความปลอดภัยทางน้ำ

จุดเสี่ยงในโรงเรียน